Tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quyền tiếp cận tư pháp của phụ nữ theo Công ước CEDAW

(VOV5) - Trong suốt những năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các quy định của Công ước CEDAW và đảm bảo việc báo cáo định kỳ.

Tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quyền tiếp cận tư pháp của phụ nữ theo Công ước CEDAW - ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo - Ảnh: daibieunhandan.vn

Ngày 24/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quyền tiếp cận tư pháp của phụ nữ theo Công ước CEDAW. 

Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) là Công ước nhân quyền cơ bản của Liên hợp quốc mà Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ký tham gia vào ngày 29/7/1980 và phê chuẩn vào ngày 27/11/1981.

Trong suốt những năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các quy định của Công ước CEDAW và đảm bảo việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Công ước đối với Liên hợp quốc. Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng Báo cáo đã nhận diện, phân tích các rào cản tiếp cận tư pháp của phụ nữ Việt Nam và đây sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật thúc đẩy tiếp cận tư pháp của phụ nữ ở Việt Nam theo hướng bình đẳng thực chất và hiệu lực, hiệu quả hơn.

Sau Hội thảo, dự thảo Báo cáo sẽ được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện cũng như cung cấp được các số liệu đáng tin cậy về quyền tiếp cận tư pháp của phụ nữ, góp phần phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo Quốc gia lần thứ 9 về tình hình thực hiện Công ước CEDAW tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác