“Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, chủ đề công tác năm 2021 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ đề này thể hiện rõ tính hành động của Đoàn, của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh,.

Tại Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 8, khóa XI diễn ra chiều 6/1, các ủy viên Ban Chấp hành thống nhất cao với chủ đề công tác năm 2021 là: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

“Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, chủ đề công tác năm 2021 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - ảnh 1Điểm cầu các tỉnh, thành Đoàn. Ảnh: Thu Hằng

Chủ đề này thể hiện rõ tính hành động của Đoàn, của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tham gia thực hiện, hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn 2025, 2030, 2045 trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng ngay ở năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết.

Lựa chọn chủ đề này không chỉ lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, thôi thúc các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp, mà còn truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Chỉ tiêu đặt ra là: xây dựng được 5.000 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; trồng mới ít nhất 10.000.000 cây xanh; hỗ trợ vay vốn ít nhất 2.500.000 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1.300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác