Vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội

(VOV5) - Mục tiêu Hội thảo nhằm thảo luận về vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, thực hiện cam kết về thúc đẩy sáng tạo xã hội tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) cùng Ban tổ chức Giải thưởng Én xanh và các đối tác thực hiện Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) và Oxfam Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Các sáng kiến kinh doanh thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững”, thảo luận về vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu Hội thảo nhằm thảo luận về vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của các sáng kiến kinh doanh tăng quyền kinh tế cho phụ nữ đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững; truyền cảm hứng và trình diễn các sáng kiến, mô hình kinh doanh thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác