WB viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 740 nghìn AUD

(VOV5) - Cuộc khảo sát nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ Việt Nam, do Tổng cục Thống kê (GSO) thực hiện.

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 740 nghìn AUD (đô la Australia) với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - giai đoạn 2. Khoản tiền này hỗ trợ thực hiện khảo sát quy mô quốc gia về sử dụng thời gian, từ đó cung cấp dữ liệu hỗ trợ hoạch định chính sách về giới.

Cuộc khảo sát nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ Việt Nam, do Tổng cục Thống kê (GSO) thực hiện.
Khảo sát thực hiện các phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu, bằng chứng về những thách thức trong bình đẳng giới; đồng thời cung cấp hỗ trợ về mặt chính sách và đầu tư để giải quyết những vấn đề này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác