Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện

(VOV5) - Theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có 6 mục tiêu được đề ra

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ…

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện - ảnh 1

Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạo, lương thực cho những hộ dân thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có 6 mục tiêu được đề ra, trong đó: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên và Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác