“Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4”

(VOV5) - Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh và tương đương, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hôm nay diễn ra tại Hà nội, là Hội nghị lần thứ hai do Bộ chính trị tổ chức để triển khai Nghị quyết TW 4, kể từ đầu năm 2012 đến nay. Theo Nghị quyết này, tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để xây dựng và phát triển Đảng cộng sản Việt Nam. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của Đảng cộng sản VN “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” khẳng định: kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, một vũ khí sắc bén, là một quy luật để xây dựng và phát triển Đảng. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này tập trung vào ba vấn đề trọng tâm: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Ông Lê Thanh Hải, uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố HCM, cho biết: "Trong 4 nhóm giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW về thực hiện Nghị quyết TW 4  thì  nhóm giải pháp thứ nhất là phê bình, tự phê bình là rất trọng tâm. Cách làm là làm trên trước, dưới sau và yêu cầu là cấp trên phải làm gương cho cấp dưới với tinh thần là chúng ta thấm nhuần tính tự giác, tính nêu gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương lần này, đặc biệt là xung quanh vấn đề phê bình, tự phê bình. Khó và rất khó nhưng chúng ta tin rằng chúng ta làm cho chính mình thì chúng ta sẽ thắng lợi".

“Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4” - ảnh 1
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt - Ảnh: Báo Phú Yên

 

 Hiện tất cả các đảng bộ ở các địa phương, cơ sở đã thực hiện xong việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và đang bắt đầu thực hiện phê bình, tự phê bình trong các tổ chức Đảng. Ông Lê Xuân Trường, bí thư huyện ủy huyện Từ Liêm, thành phố Hà nội, cho biết: "Chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong đảng bộ, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và tiếp đó là chỉ đạo đến cấp ủy cơ sở để quán triệt đến cán bộ, đảng viên và phải chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong mọi lĩnh vực công tác, chuẩn bị cho chương trình phê bình và tự phê bình, đối chiếu với tiêu chuẩn của người đảng viên, với 19 điều đảng viên không được làm để liên hệ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4".

Nghị quyết TW 4 đặc biệt nhấn mạnh tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự phê bình và phê bình. Trong rất nhiều trách nhiệm của người đứng đầu thì công tác cán bộ được coi là trách nhiệm lớn nhất. Công tác cán bộ đặc biệt mang dấu ấn của người đứng đầu địa phương, đơn vị, không chỉ trong một nhiệm kỳ, một giai đoạn mà còn ảnh hưởng lâu dài đến phong trào của đơn vị, địa phương. Từ trước đến nay, công tác cán bộ là công tác của Đảng, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tức là thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít nơi, vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức. Vì vậy, việc phê bình và tự phê bình về những yếu kém trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện theo hướng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nhấn mạnh: “Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm là bài thuốc để chữa trị bệnh độc đoán, chuyên quyền. Nói thì như vậy nhưng làm thì không đơn giản. Cần phải có những quy định, quy chế , quy tắc để làm rõ hơn. Từ trước đến nay, người ta cũng nói điều này rất nhiều nhưng bây giờ phải có quy định rất cụ thể. Chẳng hạn, bí thư tỉnh uỷ thì quyền anh đến đâu, bí thư huyện uỷ quyền đến đâu . Đã có quyền như vậy thì trách nhiệm của anh đến đâu. Anh nào khi có quyền rồi mà xử lý không được thì cái đó sẽ có hình thức xử lý kỷ luật”.

Trong việc tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương  4 lần này , sự gương mẫu được nhấn mạnh bắt đầu từ cấp cao nhất, khi đích thân Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng truyền đạt Nghị quyết Trung ương 4 tại Hội nghị cán bộ toàn quốc lần thứ nhất, đã khẳng định: “Sự tự phê bình và phê bình, sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là cấp trung ương và người đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị... Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là ở cấp Trung ương, người đứng đầu làm trước và thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo”. Như vậy, việc phê bình và tự phê bình bắt đầu từ người có trách nhiệm cao nhất trong Đảng, là sự thể hiện rõ ràng vai trò quan trọng của người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết lần này./.

Phản hồi

Các tin/bài khác