Tổng điều tra kinh tế 2021: cơ sở để đưa ra những quyết định cho phát triển kinh tế bền vững

(VOV5) - Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô rộng, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau.

Từ hôm nay, 1/3/2021, Việt Nam tiến hành tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động quan trọng để có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước, từ đó xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác, nhận diện được những rào cản, thách thức mà Việt Nam phải vượt qua. Quan trọng hơn, đây là cơ sở để đưa ra những quyết định phù hợp cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững. 

Tổng điều tra kinh tế 2021: cơ sở để đưa ra những quyết định cho phát triển kinh tế bền vững - ảnh 1Tổng điều tra kinh tế giúp Đảng, Nhà nước, từng ngành nghề, doanh nghiệp có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước - Ảnh: VOV

Cuộc tổng điều tra thực hiện từ 01/3 đến 30/5/2021. Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố vào quý II/2022. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô rộng, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Cơ sở để đưa ra các quyết định phù hợp cho phát triển kinh tế

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tập trung vào những nội dung chính như thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó là thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D). Các thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế cũng nằm trong nội dung được điều tra.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương, cho biết: "Cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 nhằm đánh giá sự phát triển cơ sở, quy mô lao động của các cơ sở kinh tế, đánh giá về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở; đánh giá cơ cấu lao động của các cơ sở kinh tế, của từng địa phương, của từng hình thức sở hữu. Kết quả tổng điều tra là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu thống kê chính thức như chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP. Ngoài ra, cuộc Tổng điều tra cũng nhằm cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu, lập mẫu cơ sở kinh tế để tổ chức điều tra mẫu của ngành Thống kê cũng như các Bộ, ngành Trung ương trong thời kỳ 2021 - 2026".

Tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại

Theo ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có những điểm đổi mới so với năm 2017.

Tổng điều tra kinh tế 2021: cơ sở để đưa ra những quyết định cho phát triển kinh tế bền vững - ảnh 2Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương - Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Trung Tiến cho biết: "Thứ nhất là chúng tôi tiếp cận đơn vị cơ sở theo chuẩn quốc tế, có nghĩa là chúng tôi điều tra các cơ sở kinh tế đến từng địa bàn quản lý thấp nhất, đó là cấp xã, để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các sản phẩm chủ lực của địa phương. Điểm mới thứ hai là khai thác triệt để cơ sở hành chính phục vụ cho tổng điều tra và tính toán các chỉ tiêu thống kê. Và điểm mới thứ ba, rất quan trọng, đó là tận dụng triệt để công nghệ thông tin từ khâu chuẩn bị, thu thập, xử lý và công bố kết quả để tiết kiệm nguồn lực con người, tài chính và rút ngắn thời gian công bố kết quả tổng điều tra".

Trong cuộc tổng điều tra này, Việt Nam áp dụng triệt để công nghệ thông tin, có nghĩa là điều tra trực tuyến, không điều tra trực tiếp. Đối với các doanh nghiệp cũng như cơ sở hành chính thì điều tra bằng phiếu điện tử. Đối với các cơ sở tôn giáo và hiệp hội, cá thể, có phiếu điện tử trên điện thoại di động. Với cách làm này, Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 tin tưởng sẽ đạt kết quả tốt.

Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác