1161 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(VOV5) - Tính đến nay, cả nước đã có 1.084 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24, tỉnh, thành phố. 

Tính cả số người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người.

1161 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - ảnh 1Ảnh: chinhphu.vn

Theo quy định của pháp luật, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hội nghị hiệp thương được tiến hành ba lần. Đến thời điểm này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ được tổ chức trước 17 giờ ngày 19/4/2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác