Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị,dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011

(VOV5) - 2 dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới.

Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị,dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị. - Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện và ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự Hội nghị và đề nghị các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước bằng kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và vốn sống phong phú của mình, góp ý vào 2 dự thảo văn kiện, nhưng tập trung góp ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị; gợi ý, lưu ý thêm về các vấn đề mà các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm để Tiểu ban, Bộ Chính trị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện 2 dự thảo văn kiện.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị,dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 - ảnh 2

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, 2 dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới. Đồng thời, các ý kiến cũng góp ý sâu vào các dự thảo, đặc biệt tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cảm ơn các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 11 sắp tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác