Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp


Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Đề án thực hiện việc quản lý công tác thi hành án và Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đã nghe tờ trình của Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp về thực hiện hiện quản lý công tác thi hành án và Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối.

Tờ trình của Thường trực ban chỉ đạo đánh giá: Thực tiễn thi hành án cho thấy, chính sách thi hành đã có sự thay đổi theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.

Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở.

Các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh hơn.  

Chất lượng lực lượng cán bộ quản giáo đã từng nâng cao, ngày càng chính qui, chuyên sâu.

Công tác giáo dục, cải tạo, cảm hóa người chấp hành án và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm. 

Góp ý vào tờ trình của Ban Thường trực, các đại biểu cho rằng, một trong số nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thi hành án là do nhận thức của một số cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là trong các cơ quan tư pháp về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi hành án chưa đầy đủ.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác thi hành án thời gian qua và ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các đại biểu nhất trí kiến nghị về đổi mới công tác thi hành án và quản lý công tác thi hành án cần theo hướng tiếp tục duy trì hệ thống tổ chức quản lý thi hành như hiện nay, có đổi mới một số điều nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập để mô hình thi hành án hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định công tác thi hành án thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nội dung dự thảo tại các văn bản báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo cùng ý kiến đóng góp của các thành viên tại phiên họp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi hành án.

Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp thu trên tinh thần nghiêm túc, tiếp tục hoàn thiện hai Đề án về thực hiện việc quản lý công tác thi hành án và tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, để sớm trình các cấp có thẩm quyền xem xét./.

Hoàng Dũng/VOV

Phản hồi

Các tin/bài khác