Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam lần thứ III

(VOV5)- 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 700 đơn vị hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 15/10, tại Hà Nội.

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở của Hiệp hội đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn thương binh, người khuyết tật, tổ chức dạy nghề miễn phí cho hàng chục nghìn người khuyết tật, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đẩy mạnh công tác thông tin, truyền truyền về Hiệp hội trong xã hội làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nghề nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức hành động, chăm lo bảo đảm quyền lợi, việc làm, đời sống của thương binh và người khuyết tật trên phạm vi cả nước.

Chủ động, sáng tạo phát huy khả năng của đội ngũ lao động hiện có, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm dạy nghề, bảo đảm đời sống, việc làm cho thương binh, người khuyết tật và con em đối tượng chính sách.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác