Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh được nhân dân giao phó

(VOV5) -  Một thành tựu khác được nhiều chuyên gia đề cao, là việc Việt Nam hội nhập thành công vào cộng đồng quốc tế

Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày nay, đồng thời đóng góp tích cực cho phong trào cách mạng thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh những thành tựu của cách mạng Việt Nam gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là việc phát động, tập hợp, tổ chức quần chúng nhân dân. Nhiều chuyên gia, học giả nêu bật sự tài tình, sáng suốt và linh hoạt của Đảng qua các thời kỳ lịch sự của dân tộc Việt Nam, từ thời kỳ chiến tranh chống xâm lược đến giai đoạn phát triển sau khi thống nhất đất nước. Việc tiến hành Đổi mới là chính sách lớn có ý nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong 10 năm qua, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hàng đầu châu Á.

Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh được nhân dân giao phó - ảnh 1 Ảnh: TTXVN

Một thành tựu khác được nhiều chuyên gia đề cao, là việc Việt Nam hội nhập thành công vào cộng đồng quốc tế, như lời Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp-Việt  Jean-Pierre Archambault, đây là "kết quả của ý chí chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam". Chính sách đối ngoại trong tình hình mới, đặt ưu tiên cho phát triển kinh tế thông qua chính sách đối ngoại đa phương với mục tiêu “thêm bạn, bớt thù”, được nhiều chuyên gia đánh giá là bước ngoặt quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế - đó cũng là ý kiến chung của nhiều học giả. Tiến sĩ Sử học Nga Vladimir Kolotov cho rằng hiệu ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những nền tảng để nâng cao uy tín, tăng cường vị thế của Việt Nam. Việc Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối là bằng chứng mới về vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, được củng cố nhờ những thành tựu của 30 năm cải cách và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đó cũng cho thấy niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác