Điện mừng của các đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Các Đảng đều coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điện mừng của các đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1 ảnh minh họa. - Ảnh: dangcongsan.vn

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh trong suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, kiên trì và lãnh đạo nhân dân Việt Nam lập nên những chiến công lừng lẫy trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc và tự do dân tộc, xây dựng đất nước thành nước Xã hội Chủ nghĩa đầu tiên tại Đông Nam Á vào năm 1945 và tiếp tục giành được thắng lợi vĩ đại, toàn diện, giải phóng hoàn toàn, thống nhất đất nước vào năm 1975 một cách vẻ vang. Tiếp đó, Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn về xây dựng đảng, quản lý đất nước, học hỏi lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mình, cùng dẫn dắt quan hệ Trung - Việt phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cho biết Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam không ngừng được phát triển và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trong điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz, khẳng định lại lời cam kết của Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz về tình anh em trước sau như một với Đảng Cộng sản, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, người kế thừa di sản quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ, giữ gìn và hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác