Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam- Trung Quốc còn rất lớn và đầy tiềm năng.

Hội thảo khoa học với chủ đề “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc- Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc” diễn ra sáng 28/9, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 10 điểm cầu tại Việt Nam và Trung Quốc.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1Toàn cảnh hội thảo khoa học. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Trần Hy, khẳng định thành tựu vĩ đại và kinh nghiệm sau 100 năm xây dựng và phát triển Đảng cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1978 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, đất nước Trung Hoa đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Tháng 11 năm nay, Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương 6 khóa 19, Hội nghị này rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng kiên định phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sặc Trung Quốc tốt hơn trong thời đại mới: “Hội nghị làm sâu sắc hơn nhận thức đối với: thứ nhất là kiên trì sự lãnh đạo của Đảng. Sở dĩ nhân dân Trung Quốc có thể làm thay đổi vận mệnh của mình và quan trọng nhất có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và sự lựa chọn của lịch sử và nhân dân là đặc điểm, bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cũng là thế mạnh nhất của chế độ chúng tôi”.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 2Ông Trần Hy - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, khẳng định: Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam luôn không ngừng sáng tạo, làm sâu sắc hơn những quy luật vận động, đặc trưng, phương hướng xây dựng và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với 3 trụ cột là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 3Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, cho biết: “Đảng cộng sản Việt Nam xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn không ngừng nâng cao năng lực đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. kế thừa và phát triển những thành quả lý luận. Nắm vững những bài học kinh nghiệm được đúc rút hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt Đảng phải luôn kiên định vững vàng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là điều hết sức quan trọng, vấn đề mang tính nguyên tắc, sống còn đối với chế độ, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đảng phải luôn quán triệt bài học “dân là gốc”. Thật sự trọng, gần dân, tin dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam- Trung Quốc còn rất lớn và đầy tiềm năng trên nhiều lĩnh vực cần được quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác