Khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Nhiều nội dung quan trọng sẽ được Ủy ban TVQH cho ý, hoàn thiện để đưa vào chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, diễn ra vào ngày 21/10 tới đây.  
Khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 14/10, tại Nhà Quốc hội, Khai mạc phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn ra hôm nay đến ngày 17/10, nhiều nội dung quan trọng sẽ được Ủy ban TVQH cho ý, hoàn thiện để đưa vào chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, diễn ra vào ngày 21/10 tới đây.  

Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 03 dự án luật: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo sau: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cấp phát, viện trợ nguồn vốn nước ngoài; Xem xét việc rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10 nghìn tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về  báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1; việc thực hiện và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đã chuyển nguồn để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án. 

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; các báo cáo về ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Khóa XIV. 

Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy; Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội và cho ý kiến về một số nội dung trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác