Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Chiều 22/06, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho ý kiến đối với dự thảo Đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, qua đó tiếp tục đổi mới, tăng cường, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, nêu rõ việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương sẽ góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu xây dựng và thực hiện “Chiến lược hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045“, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác