Kỷ miệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng (18/10/1930 - 18/10/2020)

(VOV5) - Tại Lễ kỷ niệm diễn ra sáng nay tại Hà Nội, các đại biểu ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ.

 

Kỷ miệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng (18/10/1930 - 18/10/2020) - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các lãnh đạo Ban, ngành dự buổi lễ. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong từng giai đoạn, mặc dù có sự thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ bản song Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ đã luôn tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương và cấp uỷ các cấp, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thường trực cấp uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có sự đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng. Các thế hệ cán bộ, nhân viên của Văn phòng luôn phát huy truyền thống 18 chữ vàng "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác". Truyền thống ấy là tài sản vô cùng quý giá của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng cấp uỷ. 

Phản hồi

Các tin/bài khác