Phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) -Thủ tướng đề nghị Chính phủ và MTTQ Việt Nam cần phối hợp tốt hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong năm 2020

Chiều 18/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian tới, một trong những bài học quan trọng rút ra là phát huy hiệu quả của công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, Chính phủ lắng nghe ý kiến góp ý, phản biện của MTTQ Việt Nam, phối hợp thực hiện tốt dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xử lý kịp thời các vấn đề của nhân dân.

Phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp chiều 18.2. -Ảnh P.Đông 

Thủ tướng đề nghị Chính phủ và MTTQ Việt Nam cần phối hợp tốt hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong năm 2020: "Trước mắt, phối hợp tiếp tục vận động, tổ chức, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc thứ hai là tiếp tục triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính chị, góp phần phát huy vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, của cả hệ thống chính trị; phối hợp củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc."

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp đóng góp vào Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 13; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là giải quyết khiếu nại, tố cáo.    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác