Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(VOV5) - Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông được xây dựng nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước...

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thôn tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ. Ảnh: cand.com.vn

Quy chế phối hợp các quy định về nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ. Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc: tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo mật thông tin; bảo đảm nguyên tắc phối hợp ngang cấp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Bộ; đảm bảo tính chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm, thống nhất và hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa hai Bộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác