Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

(VOV5) - Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu để tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Ngày 8/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp. - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển. Ảnh:baochinhphu.vn

Nghị quyết nêu rõ, Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu để tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động hoặc theo yêu cầu của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn những vấn đề liên quan đến việc Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

 Về cơ cấu tổ chức, Viện Nghiên cứu lập pháp có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và công chức, viên chức, người lao động. Viện Nghiên cứu lập pháp có các đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính - Nhà nước; Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Kinh tế - Xã hội; Ban Quản lý khoa học; Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác