Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đời sống của giới trẻ

(VOV5) - Trung ương Đoàn sẽ hoàn thiện chương trình hành động để ban hành sớm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm của những người trẻ

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh khóa XI họp nhằm thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bàn về Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đời sống của giới trẻ - ảnh 1Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn vui mừng khi Đảng nhận định đánh giá, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong nhiệm vụ vai trò trung tâm, để thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đời sống của giới trẻ - ảnh 2

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên đã chủ động xây dựng từ rất sớm, thể hiện tinh thần chủ động, xung kích của thanh niên. Trung ương Đoàn sẽ hoàn thiện chương trình hành động để ban hành sớm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm của những người trẻ, của Đoàn Thanh niên trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời cũng là căn cứ, cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công việc mà Đảng giao cho thanh niên, tin tưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác