Thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 16/10/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bức điện nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc là dấu mốc lịch sử quan trọng và sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và nhân dân Trung Quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội sẽ đề ra những đường lối, quyết sách quan trọng và xác định các chủ trương, định hướng lớn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Việt Nam trước sau như một coi trọng và sẵn sàng cùng với Trung Quốc nỗ lực không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác