Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và dự kiến năm 2022

(VOV5) - Tổng Bí thư yêu cầu sẵn sàng các phương án phòng chống dịch phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Sáng 17/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách lương.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và dự kiến năm 2022 - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: VOV

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với những phân tích, đánh giá về tình hình, công tác phòng chống dịch bệnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Tuy nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý: "Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chính vì vậy về kinh tế xã hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì. Từ thực tế ấy đối chiếu với Nghị quyết của văn kiện Đại hội 13 để triển khai trong năm 2022 tinh thần là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm dễ thực hiện dễ kiểm tra, sau đó Quốc hội họp và thể chế hóa với bước đi rõ ràng mạch lạc, tinh thần đổi mới và rất thiết thực. Trong báo cáo trình Trung ương phải nói sát, đừng mang tính chiến lược, đừng mang tính khái quát chung chung, nói thẳng ra nét nổi bật của năm 2021. Trong bối cảnh ấy thì chúng ta đã có những chủ trương gì năm 2021 biện pháp gì giải quyết hiệu quả ra sao từ Trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp, các cơ quan phối hợp với nhau như thế nào".

Đề cập yêu cầu trong chỉ đạo điều hành từ nay đến cuối năm 2021 và việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị yêu cầu, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương bám sát quan điểm phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm nỗ lực cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Đặc biệt, bám sát tình hình, chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chúng ta phải rất bình tĩnh tỉnh táo, khách quan đánh giá sát tìm trọng tâm, trọng điểm hôm trước đã nói là phải có phương pháp làm cho đúng dự báo các khả năng các tình huống để từ đấy đề ra các biện pháp, các phương án cụ thể, khách quan toàn diện sáng suốt không phiến diện".

Tổng Bí thư cũng yêu cầu sẵn sàng các phương án phòng chống dịch phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, nhằm thích nghi, ứng phó với mọi tình huống, bắt kịp và tranh thủ cơ hội từ xu hướng phục hồi nhanh của các nền kinh tế lớn trên thế giới, chú trọng các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác