​Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng lý luận Trung ương

(VOV5) - Hội đồng lý luận trung ương giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 17/4, tại Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 5 năm qua, Hội đồng lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; kế thừa thành quả kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần và thành công chung của Đảng và đất nước.

​Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng lý luận Trung ương - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đề cập phương hướng công tác của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trước hết, Hội đồng Lý luận Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa yêu cầu công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Hội đồng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng được một hệ thống các luận cứ lý luận thực tiễn thật sự khoa học có tính chiến đấu có sức thuyết phục cao phục vụ một cách thiết thực hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận với các thế lực thù địch phản động đang và sẽ còn diễn ra gay gắt, quyết liệt."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác