UNDP khởi động dự án mới hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phòng, chống tham nhũng

(VOV5) - UNCAC là công cụ chống tham nhũng phổ quát duy nhất có tính ràng buộc pháp lý. Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn UNCAC vào năm 2009 và kể từ đó liên tục tăng cường việc thực thi công ước này.

Sáng 18/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khởi động triển khai dự án mới nhằm nâng cao năng lực thực thi Công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UNCAC) tại Việt Nam.

UNDP khởi động dự án mới hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phòng, chống tham nhũng - ảnh 1Khởi động triển khai dự án mới nhằm nâng cao năng lực thực thi Công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UNCAC) tại Việt Nam. Ảnh: UNDP

Dự án được thực hiện trong 27 tháng tới với các nội dung: Nâng cao năng lực cơ quan chống tham nhũng nhằm đo lường và giám sát các mục tiêu phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc một cách có hiệu quả; hoàn thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của UNCAC về biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thu hồi tài sản; và nâng cao năng lực trong quản trị công, tăng cường tính minh bạch, liêm chính trong lĩnh vực mua sắm đấu thầu y tế công tại Việt Nam.

UNCAC là công cụ chống tham nhũng phổ quát duy nhất có tính ràng buộc pháp lý. UNCAC và Cơ chế Rà soát Thực thi của công ước này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách chống tham nhũng và tăng cường các cam kết quốc gia trong hành động chống tham nhũng. Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn UNCAC vào năm 2009 và kể từ đó liên tục tăng cường việc thực thi công ước này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác