Ủy ban TVQH cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

(VOV5) - Một số ý kiến đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung của luật...

Tiếp tục chương trình phiên họp 42, sáng 11/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 

Trước đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8; tuy nhiên, các Ủy viên thường vụ Quốc hội quyết định chưa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngay tại kỳ họp thứ 8 như dự kiến...

Một số ý kiến đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung của luật, trong đó tập trung làm rõ mô hình, cơ cấu tổ chức của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội để bảo đảm đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác