Cơ giới hóa góp phần xây dựng nông thôn mới


(VOV5)- Những năm qua, bên cạnh thành tựu cơ bản trong nông nghiệp, như việc bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân..., thì ở khu vực nông thôn Việt Nam cũng xuất hiện những thách thức mới như: tình trạng thiếu lao động, giá trị thu nhập từ lao động vẫn thấp, sản xuất hàng hóa quy mô còn nhỏ...Để giải quyết vấn đề này, đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp là giải pháp quan trọng. Bài viết của Tô Tuấn về vấn đề này.
Nhấn vào đây để nghe âm thanh:

Phản hồi

Các tin/bài khác