Trình độ B2 - Bài 9: Đại học Havard (Tiết 3)

(VOV5) - Trình độ B2 - Bài 9: Đại học Havard (Tiết 3)

Trình độ B2 - Bài 9: Đại học Havard (Tiết 3) - ảnh 1

Nghe âm thanh bài học tại đây:

Phản hồi

Viet

Please add the description to all listening materials.

Các tin/bài khác