Kiều bào là những cánh tay nối dài về công tác đối ngoại nhân dân

(VOV5) - Những ý kiến đóng góp của kiều bào đều được Ban thường trực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe và có những ý kiến trao đổi hữu ích.

18 kiều bào ở các nước Hoa Kỳ, Canada, Australia, Nga, Ba Lan, Đức, Đan Mạch, Hungary, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia vừa trúng cử là Ủy viên Ủy ban Trưng ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn anh Trần Hải Linh, kiều bào Hàn Quốc, tiếp tục được tín nhiệm làm Ủy viên Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới, về những đóng góp và đề xuất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan đến công tác kiều bào.

Kiều bào là những cánh tay nối dài về công tác đối ngoại nhân dân - ảnh 1GS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Nghe âm thanh tại đây:

Phóng viên: Chào anh Trần Hải Linh. Trước tiên, chúc mừng anh đã trúng cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Thưa anh, anh nhận thấy trong nhiệm kỳ khóa VIII, các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, đề xuất, giải quyết ra sao?

Trần Hải Linh: Tôi đã được tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ khóa VIII trong vòng năm năm. Và trong nhiệm kỳ vừa qua, đại diện kiều bào, những cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì những ủy viên này luôn luôn có những trao đổi và những ý kiến và những báo cáo chi tiết với ban thường trực cũng như các ban phụ trách có liên quan đến công tác kiều bào. Chúng tôi nhận thấy rằng, những ý kiến phản hồi và những ý kiến trao đổi giữa đại diện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là kiều bào với Ban thường trực với các ban có liên quan được giải thích và được trao đổi, được giải thích rất chi tiết và cặn kẽ. Và những ý kiến đóng góp của kiều bào đều được Ban thường trực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lắng nghe và có những ý kiến trao đổi hữu ích để giúp cho kiều bào đại diện cho những tiếng nói của các cộng đồng trên các nước.

Kiều bào là những cánh tay nối dài về công tác đối ngoại nhân dân - ảnh 2 Anh Trần Hải Linh phát biểu ý kiến tại Trung tâm thảo luận số 4 trong khuôn khổ Đại hội

Phóng viên: Trong Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh đã có những đóng góp và đề xuất như thế nào với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan đến công tác kiều bào?

Trần Hải Linh: Thông qua những hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi cũng chuyển tải những ý kiến đóng góp của kiều bào đặc biệt là cộng đồng kiều bào Việt Nam ở tại Hàn Quốc cũng như là một số cộng đồng kiều bào khác mà chúng tôi được biết khi mà chúng tôi có cơ hội để chúng tôi được trao đổi với cộng đồng kiều bào các nước thì chúng tôi cũng tổng hợp tất cả ý kiến để không phải chỉ một người là đại diện của một nước mà chúng tôi có thể cùng trao đổi để cùng đưa ra những ý kiến, những đóng góp để làm sao phù hợp với cộng đồng kiều bào của các nước đối với các hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa VIII.

Phóng viên: Thưa anh, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai sâu rộng. Ở Hàn Quốc, bà con người Việt ở đây đã hưởng ứng công tác này như thế nào?

Trần Hải Linh: Đối với các hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi truyền tải tất cả những thông điệp thông tin thì chúng tôi cố gắng chuyển tải tất cả những thông tin đầy đủ và chính xác nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là của Đảng và Nhà nước và chính phủ đến với cộng đồng kiều bào. Chúng tôi chuyển tải để làm sao những thông tin đó được cập nhật một cách hoàn chỉnh và đầy đủ nhất, được thông tin một cách đầy đủ để cho kiều bào hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như chính sách và những trao đổi mang tính chất đại diện cho nhân dân và mang tính đối ngoại nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kiều bào là những cánh tay nối dài về công tác đối ngoại nhân dân - ảnh 3Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Phóng viên: Với anh, trong nhiệm kỳ mới này, anh có những kế hoạch gì để phát huy vai trò là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX?

Trần Hải Linh: Chúng tôi cũng đã trao đổi với lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi hy vọng với kinh nghiệm, chuyên môn và hiểu biết của mình, chúng tôi mong rằng các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có những thế mạnh nhất định và đó chính là những cánh tay nối dài rất hữu ích cho Việt Nam và cho công tác hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chúng tôi hy vọng với những kinh nghiệm chuyên môn và những hiểu biết của mình, chúng tôi được tham gia vào Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như tham gia vào một số hoạt động nhất định ví dụ như những buổi họp của Đoàn chủ tịch để từ đó chúng tôi có thể tham gia đưa những kiến thức tốt nhất của mình để cùng tham gia với các hội đồng tư vấn, với đoàn chủ tịch để đưa ra những định hướng, kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể và thiết thực của kiều bào cả nước cũng như là làm sao xúc tiến để đưa những hoạt động hướng về quê hương đất nước được mạnh mẽ nhất và thiết thực nhất.

Kiều bào là những cánh tay nối dài về công tác đối ngoại nhân dân - ảnh 4Các kiều bào từ nhiều nước trên thế giới về dự Đại hội. 

Phóng viên: Theo anh, trong nhiệm kỳ mới này Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có những đột phá nào để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Trần Hải Linh: Tôi nghĩ rằng đối với cộng đồng kiều bào chúng tôi thì chúng tôi hy vọng rằng không chỉ cộng đồng kiều bào một số nước mà chúng ta có thể mở rộng quy mô để cho các kiều bào, những kiều bào có khả năng, có đủ tố chất để có thể tham gia mạnh mẽ hơn vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để từ đó tất cả chúng ta đều hiểu được là cộng đồng kiều bào là một bộ phận không thể tách rời đối với đất nước Việt Nam và tất cả những kiều bào đó khi tham gia vào công tác ủy ban mặt trận thì tôi tin rằng đó là cộng đồng mạnh. Từ những cộng đồng mạnh này sẽ có những kế hoạch, những hoạt động và trao đổi phù hợp với công tác hỗ trợ cho công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Việt Nam cũng như là sẽ sử dụng những kiến thức đó để làm sao thúc đẩy vị thế khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với các đơn vị tương đương có liên quan ở các nước sở tại.

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua những kênh đó, thì sự trao đổi giữa hai bên đặc biệt là giữa hai ủy ban tương đương giữa hai nước sẽ tạo thế mạnh hoàn toàn khác, tạo vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiểu rõ hơn với các nước sở tại mà kiều bào đang sinh sống.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn anh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác