Hát về Tổ quốc hôm nay - Anna Nguyễn, Cộng hòa Síp

(VOV5) - Bài chèo Hát về Tổ quốc hôm nay; Soạn lời: Bùi Văn Nhân; Điệu: Đường Trường thu không.
Thí sinh: Anna Nguyễn
Địa chỉ: Cộng hòa Sýp
Tác phẩm: Hát về Tổ quốc hôm nay; Soạn lời: Bùi Văn Nhân; Điệu: Đường Trường thu không

Phản hồi

Các tin/bài khác