Qua cầu gió bay - Kim Yoon Ji (Hàn Quốc)

(VOV5) - Kim Yoon Ji (Hàn Quốc) sang Việt Nam được vài năm, cô đang học thêm tiếng Việt, ... 
Tác phẩm Qua cầu gió bay
Thể hiện: Kim Yoon Ji (Hàn Quốc)

Phản hồi

Các tin/bài khác