Chèo Hương Sen dâng Bác - Anna Nguyễn, Cộng hòa Síp

(VOV5) - Chị Anna Nguyễn hát bài chèo theo điệu luyện năm cung.

Thí sinh: Anna Nguyen

Địa chỉ: Cộng hòa Síp

Tác phẩm: Chèo Hương Sen dâng Bác, theo điệu Luyện năm cung; Soạn giả Mai Văn Lạng 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác