Liên khúc Lý mừng xuân - Cẩm Quỳnh, Italia

(VOV5) - Chị Cẩm Quỳnh gửi về tham dự cuộc thi với nhiều tác phẩm hay...
Thí sinh: Cẩm Quỳnh
Địa chỉ: Milano, Italia
Tác phẩm dự thi: Liên khúc Lý Mừng Xuân: các điệu lý dân ca Nam bộ (lý kéo chài, lý lu là, lý bông dừa...)

Phản hồi

Các tin/bài khác