Mùa thu nhớ Bác - Anna Nguyễn, Cộng hòa Síp

(VOV5) - Không chỉ một mùa thu, hàng chục mùa thu qua, hàng trăm và hàng nghìn mùa thu sau, cả dân tộc Việt Nam sẽ còn thương nhớ Bác...
Thí sinh: Anna Nguyễn
Địa chỉ: Cộng hòa Síp
Tác phẩm: Chèo Mùa thu nhớ Bác, theo điệu đường trường bắn thước; Soạn lời: Hưng Thiên Huy.

Phản hồi

Trần Trọng Khắc

Hát hay như cá sỹ chuyên nghiệp.chúc mừng ca sỹ không chuyên.
ô sin Đảo síp.

Hoanglang

Bài hát Hay và ý nghĩa quá

Các tin/bài khác