Thái Bình quê lúa là nôi hát chèo - Liên Ngọc, Canada

(VOV5) - Bài hát chèo Thái Bình quê lúa là nôi hát chèo, theo điệu luyện năm cung.
Thí sinh: Liên Ngọc
Địa chỉ: Canada
Tác phẩm dự thi: Thái Bình quê lúa là nôi hát chèo

Phản hồi

Các tin/bài khác