Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh

(VOV5) - Về việc bán đấu giá tài sản đã kê biên của ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh.

Căn cứ Bản án số 07/2018/DSST ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định thi hành án số 90/QĐ-CTHADS ngày 24/01/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QĐ-THADS ngày 26/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 30/12/2019 của Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư Đà Nẵng, chi nhánh Quảng Bình;

Ngày 16/01/2020, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đối với Quyền sử dụng thửa đất số 113 tờ bản đồ số 106 (theo bản đồ địa chính mới thuộc thửa đất số 62 tờ bản đồ số 117), tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI843537, có diện tích 93,6m2 (đất ở tại đô thị 90m2, đất trồng cây lâu năm 3,6m2)­­ do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/5/2008 mang tên ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh (đất thực địa có diện tích 92,1m2) toàn bộ tài sản gắn liền trên đất là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Bình, với giá khởi điểm là 822.467.202đ (Tám trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngàn, hai trăm linh hai đồng).

Trên cơ sở Hợp đồng Bán đấu giá, với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã thông báo bán tài sản của ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh.

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Trương Thị Ngọc Hạnh được biết việc bán đấu giá tài sản đã kê biên của ông Nguyễn Mạnh Trường, bà Trương Thị Ngọc Hạnh được thưc hiện như sau:

1. Thời gian đăng ký mua tài sản: Từ ngày 03/02/2020 đến 16 giờ 30 ngày 24/02/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

2. Thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản:Vào lúc 14 giờ, ngày 27/02/2020

3. Địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản:Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3533568 (gặp đ/c Nhung).

Vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Trương Thị Ngọc Hạnh được biết để tham dự phiên đấu giá hoặc liên hệ mua tài sản.

Phản hồi

Các tin/bài khác