TAND huyện Đồng Phú, Bình Phước thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Dìa, bà Đỗ Thị Danh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyến

(VOV5) - Quyết định thông báo tìm kiếm này đương nhiên hết hiệu lực khi Ông Nguyễn Văn Dìa, bà Đỗ Thị Danh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  trở về.

 

Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Dìa, bà Đỗ Thị Danh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 01, ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Văn Dìa, Bà Đỗ Thị Danh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền vắng mặt tại nơi cư trú từ  năm 2017 đến nay không về. Nay ông Nguyễn Văn Dìa, Bà Đỗ Thị Danh,bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  về ngay Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú để giải quyết việc Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có đơn khởi kiện ông Nguyễn Văn Dìa, Bà Đỗ Thị Danh, bà  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền yêu cầu tranh chấp hợp đồng tín dụng yêu câu ông Dìa, bà Danh, bà Tuyền phải liên đời hoàn trả  là số tiền  30.000.000 đồng và tiền lãi.

Khi biết được thông báo này, ông Nguyễn Văn Dìa, bà Đỗ Thị Danh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền liên hệ Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo địa chỉ  khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Dìa, Bà Đỗ Thị Danh,bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú (theo địa chỉ như trên). Quyết định thông báo tìm kiếm này đương nhiên hết hiệu lực khi Ông Nguyễn Văn Dìa, bà Đỗ Thị Danh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  trở về.

Phản hồi

Các tin/bài khác