TAND tỉnh Nam Định thông báo cho ông Trần Văn Thìn

(VOV5) - Người yêu cầu: Bà Trần Thị Vàn, sinh năm 1949. Nơi cư trú: Số 23/79 Nhà Chung, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định.

Tòa án nhân dân tỉnh thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang giải quyết hồ sơ việc dân sự thụ lý số 02/2020/TLST-VDS ngày 07/02/2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”.

Người yêu cầu: Bà Trần Thị Vàn, sinh năm 1949. Nơi cư trú: Số 23/79 Nhà Chung, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định.

Người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Trần Văn Thìn, sinh năm 1940. Nơi cư trú cuối cùng: Số 23/79 Nhà Chung, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định. Hiện bỏ đi không rõ địa chỉ.

Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Trần Văn Thìn biết: Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, ông Trần Văn Thìn phải đến Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, địa chỉ: số 126 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để giải quyết việc bà Trần Thị Vàn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Nam Định tuyên bố ông là một người đã chết. Hết thời hạn trên nếu ông Trần Văn Thìn không có mặt Tòa án nhân dân thành phố Nam Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác