TAND tỉnh Vĩnh Long thông báo cho anh Nguyễn Nhật Thanh

(VOV5) - Trường hợp ông Nguyễn Nhật Thanh vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho: Nguyễn Nhật Thanh, sinh năm: 1986. Quốc tịch: Việt Nam. Nơi cư trú cuối cùng: Unit 611/466 Swanston Street, Carlton, Vic 3053, Australia; được biết:

Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Phạm Kim Huệ với bị đơn là Ông Trần Quốc Dũng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Nhật Thanh và sẽ mở phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 24 tháng 8 năm 2020; nếu ông Nguyễn Nhật Thanh vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất thì Tòa án sẽ mở phiên tòa lần thứ hai vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 09 năm 2020. Địa điểm mở phiên tòa: Số 500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam (phòng xét xử số 02).

Đề nghị ông Nguyễn Nhật Thanh có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên tòa. Trường hợp ông Nguyễn Nhật Thanh vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác