Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo tìm kiếm bà Thị Nế

(VOV5) - Thông báo tìm kiếm bà Thị Nế đương nhiên hết hiệu lực khi bà Thị Nế trở về.

Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước căn cứ hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 08/2020/TLST- VDS ngày 19/8/2020 về việc yêu cầu tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú. Thông báo tìm kiếm bà Thị Nế, sinh năm 1991, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Bà Thị Nế vắng mặt tại nơi cư trú từ  năm 2019 đến nay không về.

Nay bà Thị Nế ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú để giải quyết việc  ly hôn với ông Điểu Thành.

Khi biết được thông báo này, bà Thị Nế liên hệ Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo địa chỉ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoặc ai biết được tin tức về bà thị Nế thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú (theo địa chỉ như trên).

Thông báo tìm kiếm bà Thị Nế đương nhiên hết hiệu lực khi bà Thị Nế trở về.

Phản hồi

Các tin/bài khác