Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Trương Văn Phi

(VOV5) - Về việc giải quyết về việc bà Trịnh Thị Kim Hảo yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm ông Trương Văn Phi vắng mặt tại nơi cư trú.

Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Trương Văn Phi - sinh năm 1973; Hộ khẩu thường trú: Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên nay ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để giải quyết về việc bà Trịnh Thị Kim Hảo yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm ông Trương Văn Phi vắng mặt tại nơi cư trú.

Trong thời hạn (04) bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu ông Trương Văn Phi không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu ông Trương Văn Phi biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về ông Trương Văn Phi xin liên hệ: Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Ủy ban nhân dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; người yêu cầu.

Phản hồi

Các tin/bài khác