Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

(VOV5) - Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các vị lão thành cách mạng, đại diện các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao...

Sáng 19/09, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” khai mạc trọng thể, tại Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các vị lão thành cách mạng, đại diện các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao và gần 1 nghìn đại biểu đại diện các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn, giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Hiệp thương bầu ra Ủy ban TW MTTQ Việt nam khóa IX (2019 - 2024).

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - ảnh 2Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. - Ảnh: VOV 

Tại phiên khai mạc, thay mặt Bộ chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ chí Minh, người sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là của cả dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc đã được Mặt trận tiếp thu và phát triển, tạo nên động lực, sức mạnh giúp nhân dân Việt Nam đạt được thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: "Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở Việt Nam".

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội. - Ảnh: VOV

Trong bối cảnh mới, với những khó khăn, thách thức mới tạo ra những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Mặt trận phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận cần phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bên cạnh đó, Mặt trận cần phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội…

Chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX tiến hành các phiên thảo luận về các chủ đề như tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác