Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột

(VOV5) - Nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm vận dụng các phương thức khác nhau của công lý trong giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia mình.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13/2 tổ chức thảo luận mở với chủ đề “Công lý trong giai đoạn chuyển tiếp: Cấu phần quan trọng trong xây dựng nền hòa bình bền vững”. Cuộc thảo luận được chủ trì bởi Ngoại trưởng Bỉ, Chủ tịch luân phiên tháng 02/2020. Nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm vận dụng các phương thức khác nhau của công lý trong giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia mình.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột  - ảnh 1Toàn cảnh phiên Thảo luận mở với chủ đề “Công lý trong giai đoạn chuyển tiếp: Một cấu phần quan trọng trong xây dựng nền hòa bình bền vững”. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ) 

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho biết mục tiêu cuối cùng của công lý chuyển tiếp là hòa hợp dân tộc và phát triển bền vững, do đó cần phải tính đến lợi ích lâu dài của đất nước, dân tộc, xóa bỏ các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột. Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, tiến trình công lý trong giai đoạn chuyển tiếp phải bắt nguồn từ người dân và do người dân làm chủ, có sự tham gia của tất cả người dân, bao gồm cả phụ nữ, thanh niên, trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương; không thể áp đặt một mô hình bất kỳ hoặc sao chép từ một quốc gia khác; cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ tăng cường năng lực, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức khu vực có vai trò bổ trợ.

Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ Viện hòa bình và hòa giải do ASEAN thành lập có vai trò tích cực trong tăng cường năng lực hòa giải, xây dựng hòa bình và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Việt Nam hoàn toàn hiểu, chia sẻ khó khăn mà các quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột gặp phải và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong thời gian nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an 2020-2021 cũng như trong các cơ chế khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác