Nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

(VOV5) - Tại hội thảo “Giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam”, diễn ra tại Hà nội, các chuyên gia trong và ngoài nước nhận định 25 năm qua, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam - ảnh 1
Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài còn những bất cập như đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao còn ít, một số dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng đối với các sản phẩm công nghiệp còn thấp; các quy định pháp luật, chính sách đầu tư còn thiếu đồng bộ.

Mặt khác, sự yếu kém về cơ sở hạ tầng cũng là những rào cản đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, làm giảm khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Do vậy, thúc đẩy và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng trong giai đoạn tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đề cập vấn đề này tại Hội thảo, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, mục tiêu chung của nền kinh tế Việt Nam đó là tái cơ cấu lại nền kinh tế. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng các đề án, trong đó vai trò của khu vực đầu tư nước ngoài càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta biết tiếp thu tốt thì sẽ tạo ra những động lực để có những doanh nghiệp với công nghệ nguồn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có năng suất lao động cao, trình độ và kinh nghiệm quản lý tốt và tạo ra những sản phẩm cạnh tranh không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thị trường quốc tế “. 

Phản hồi

Các tin/bài khác