Thủ tướng dự hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Bộ Nội vụ

 Thủ tướng dự hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Bộ Nội vụ - ảnh 1
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2012 ngành Nội vụ và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước gia đoạn 2011 – 2020 - Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 và Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Trong năm 2011, ngành Nội vụ đã triển khai tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội khóa 13 thông qua phương án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa 13; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và tham mưu trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; cơ bản hoàn thành các văn bản triển khai Luật cán bộ, công chức và trình Chính phủ dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành Nội vụ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Đây được coi là một trong 3 khâu độ phá được Đại hội 11 của Đảng xác định, do đó cần tập trung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, xây dựng bộ máy hành chính thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, để đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của người dân vào bộ máy hành chính. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tiền lương…đồng thời phải sớm xây dựng bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá Cải cách Hành chính của các bộ, ngành, địa phương, và công khai minh bạch để nhân dân tham gia giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện./.

Phản hồi

Các tin/bài khác