Tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành 22/28 cột mốc biên giới đất liền với Campuchia

(VOV5) Kiên Giang có đường biên giới đất liền dài 56,8 km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới thời gian qua được giữ vững, ổn định, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia ngày càng tốt đẹp. Qua đó, công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia cũng được tiến hành thuận lợi. 

Tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành 22/28 cột mốc biên giới đất liền với Campuchia - ảnh 1


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang


Đến nay, Kiên Giang đã hoàn thành 22/28 cột mốc; phân giới được hơn 35 km và cắm 37 cọc mốc phụ. Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA, đến nay tỉnh Kiên Giang có 35 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ với số tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA và tình hình quản lý biên giới, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia, ngày 15/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới hoàn thiện hệ thống cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Kiên Giang cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA, đến nay tỉnh Kiên Giang có 35 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ với số tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA và tình hình quản lý biên giới, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia, ngày 15/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới hoàn thiện hệ thống cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Kiên Giang cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  
Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA, đến nay tỉnh Kiên Giang có 35 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ với số tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA và tình hình quản lý biên giới, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia, ngày 15/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới hoàn thiện hệ thống cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Kiên Giang cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  
Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA, đến nay tỉnh Kiên Giang có 35 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ với số tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA và tình hình quản lý biên giới, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia, ngày 15/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới hoàn thiện hệ thống cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Kiên Giang cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  
Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA, đến nay tỉnh Kiên Giang có 35 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ với số tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỷ USD. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng vốn ODA và tình hình quản lý biên giới, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia, ngày 15/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới hoàn thiện hệ thống cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Kiên Giang cần quan tâm đến lĩnh vực du lịch, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  

Phản hồi

Các tin/bài khác