Khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 tới, chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cắt băng khai mạc.

Khai mạc triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” - ảnh 1Triển lãm trưng bày, giới thiệu tới người xem 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với 6 nội dung chuyên đề theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại. Ảnh: Hà Phương/ VOV

Triển lãm giới thiệu các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước, qua đó góp phần thiết thực triển khai một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Triển lãm giới thiệu 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu; 123 tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo 6 chuyên đề theo dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, gồm: "Văn hóa Việt Nam trước năm 1930"; “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam”; “Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa”; “Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”; “Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước”; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16-27/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; ngày 24/11 tại Nhà Quốc hội và triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn đến ngày 31/12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác