Ngày hội Sách 2021 có chủ đề “Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc“

(VOV5) - 

Ngày hội Sách 2021 được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong sự nghiệp phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục… của đất nước; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Ngày hội cũng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác dụng, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong việc xây dựng một xã hội tri thức, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện…

Ngày hội Sách 2021 bao gồm nhiều hoạt động: Triển lãm "Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc", trưng bày, giới thiệu 800 cuốn sách theo 4 chủ đề là Sách - con đường tiếp cận tri thức; Tọa đàm "Thanh niên với văn hóa đọc" với các diễn giả khách mời nổi tiếng nhằm trao đổi, định hướng xây dựng thói quen, kỹ năng, sở thích đọc trong thanh niên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác