Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng chính quyền số và công dân số

(VOV5) - Tại Hội thảo, các diễn giả chia sẻ về các nội dung liên quan đến nền tảng xây dựng chính quyền số, công dân số...
Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng chính quyền số và công dân số - ảnh 1Quang cảnh hội thảo - Ảnh: baophapluat.vn

Hội thảo Chữ ký số và lưu trữ điện tử tập trung - Nền tảng xây dựng chính quyền số và công dân số đã được tổ chức tại thành phố Hải Phòng ngày 24/2, do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS tổ chức.

Tại Hội thảo, các diễn giả chia sẻ về các nội dung liên quan đến nền tảng xây dựng chính quyền số, công dân số như: Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước; Thời cơ, thách thức và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục; Ký số, lưu trữ điện tử lâu dài và xác thực tài liệu điện tử; Ứng dụng chữ ký số trong dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử… 

Các diễn giả chia sẻ về những quan điểm mới, mục tiêu về lưu trữ lịch sử, lưu trữ chuyên ngành, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chia sẻ về các vấn đề phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong y tế; chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh; chuyển đổi số bệnh viện; một số khuyến nghị trong công tác chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác