Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(VOV5) - Từ khi được ban hành, Nghị quyết 20 đã tạo điều kiện và động lực cho phát triển khoa học và công nghệ trên cả nước.

Sáng 4/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Khoa học xã hội nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 ngày 1/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế-Thực trạng và định hướng phát triển khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2045”.

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - ảnh 1Ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Việt Cường/ VOV

Từ khi được ban hành, Nghị quyết 20 đã tạo điều kiện và động lực cho phát triển khoa học và công nghệ trên cả nước. Qua đó cung cấp các luận cứ kịp thời trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới mô hình phát triển kinh tế; có nhiều đóng góp thiết thực trong việc đảm bảo sự ổn định chính trị.

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - ảnh 2Hội thảo khoa học xã hội nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20. Ảnh: Việt Cường/ VOV

Kết luận Hội thảo, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm hoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh để đóng góp hiệu quả phục vụ sự phát triển của đất nước trong bối cảnh quốc tế mới, cần: Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí của khoa học xã hội và nhân văn; phát triển đội ngũ chuyên gia; cụ thể hoá các chính sách pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các công bố các công trình nghiên cứu ra thế giới nhằm nâng cao vị thế, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác